Bestilte en hel etasje for å delta på konferanse

Deltakere på MER-konferansen i 2018. Foto: Normisjon/Acta- barn og unge i Normisjon

Er du prisbevisst og lurer på om du skal melde deg på MER-konferansen i Stavanger bør du skynde deg. 1. desember øker prisen, men melder du deg på i løpet av november sparer du 350 kroner.

Blant dem som har merket seg dette er Region Sogn og Fjordane. De har bestilt en hel etasje på konferansehotellet, og regionleder Jostein Bildøy forteller at det nå kun er to ledige rom igjen.

– Ved at alle skal bo i samme etasje vet vi hvem som er fra Sogn og Fjordane, og vi kan bli bedre kjent med hverandre, styrke felleskapet og bygge relasjoner. Vi sikrer også at ingen kjenner seg alene, sier regionleder Jostein Bildøy og forteller at det både blir reise med fly og fellesbuss til og fra Stavanger.

Identitet og helhet
Regionlederen mener en slik konferanse er viktig for å skape identitet til eget engasjement og for å se helheten i arbeidet, enten en er ansatt eller frivillig i Acta eller Normisjon.

– Etter en periode med lite eller ingen virksomhet på grunn av koronapandemien, er det veldig viktig å få tilbake fellesskapsfølelsen. Etter MER-konferansen i 2019 kunne to av våre ansatte, nesten i kor, fortelle at de satt igjen med en følelse av at «vi er Normisjon.» Med det som utgangspunkt synes vi det var gøy å lage en gimmick på at vi bestiller en hel hotelletasje, sier han.

– Vi bruker denne konferansen til å bygge opp igjen «vi-følelsen» i Sogn og Fjordane. I vår region er det mange små bygder, og da er det godt å se at vi til sammen er mange og at fellesskapet blomstrer.

Les mer om merkonferansen her.

Viktig samlingspunkt
MER-konferansen går av stabelen i IMI-kirken i Stavanger 13. – 16. januar 2022. Den første dagen er forbeholdt alle ansatte, men de tre neste dagene er for alle frivillige og engasjerte, både i Acta og i Normisjon.

– Dette er en av Actas og Normisjons viktigste samlinger. Her møtes ansatte og frivillige til fellesskap med hverandre, inspirasjon og veiledning, sier Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon.

Han oppfordrer flest mulig til å melde seg på: 

– En slik samling kan gi verdifulle bidrag til strategiprosessen som vi nå er i. Det gir hver enkelt deltaker en stor mulighet å komme med innspill og på den måten være med og forme morgendagens arbeid i Acta og Normisjon, understreker han. 

Fra Trondheim til Stavanger
På Gå Ut Senteret i Trondheim er også ti kursdeltakere fra linjen «Tjeneste og ledelse» klare for konferanse. 

– Tjeneste og ledelse er et tjenesteforberedende kurs for unge mennesker som skal ut i kristen tjeneste, enten på kort eller lang sikt – både nasjonalt og internasjonalt, forteller lærer og tidligere utsending Synnøve Aandstad Baghirova.

Da staben på Gå Ut Senteret i Trondheim innså at de alle sammen skal delta på konferansen, som også havner midt i en kurs-uke, var det et enkelt valg og ta med seg de ti kursdeltakerne i tillegg.

– Vi har veldig gode erfaringer med å ta med studenter på konferanser og det pleier å være en god opplevelse. Når vi i tillegg fikk se bredden i seminarene på MER-konferansen, oppdaget vi at det er veldig mye relevant. Vi håper kursdeltakerne, som alle er tidlig i 20-årene, blir inspirert til tjeneste og får følelsen av at de er en del av noe større. Noen av dem står ganske alene der hvor de er i tjeneste, forteller Baghirova.

Håper på mange ungdommer
Acta-leder i region Agder, Tonje Teistedal, er også i full gang med å få med seg ungdommer på konferanse i januar. 

–  Vi vil være med på MER-konferansen av flere grunner. Dette blir startskuddet vårt for en ledertreningssatsning som settes i gang rett etter konferansen, og som skal vare utover våren. I tillegg tenker vi at denne konferansen er et sted der ungdommene kan bygge nettverk og organisasjonskultur. Vi ønsker at de skal få et innblikk i det store fellesskapet og se at de er en del av noe enda større.

Teistedal er opptatt av fellesskapsfølelsen og forteller at hun håper det blir anledning for at ungdommene kan møtes på tvers av regioner og finne på noe gøy sammen i løpet av konferansen.

– For oss er fellesskapet er viktig og det å være en del av Normisjon- og Acta-familien. Så blir det en stor bonus at de også kan bli inspirert til tjeneste og få med seg mange spennende seminarer. Når vi kommer hjem, vil vi fortsette å bygge fellesskap på regionsnivå, forteller hun.

Relatert innhold

Setter stadig nye rekorder

På Sagavoll folkehøgskole har det å gi videre blitt en kultur. Flere begynner på skolen for å samle inn til Normisjons samarbeidsprosjekt i Kambodsja.

Read article "Prosjekt Øst-Asia"

Bygger ny kultur i kirken

I oktober startet IMI-kirken i Stavanger en ny taleserie med ønske om å bygge ny kultur.

Read article "IMI-kirken bygger ny kultur"

Tur til Vest-Afrika

To av våre ansatte på internasjonal avdeling har fått reise på tur til et av våre samarbeidsland. Les mer om hvordan de opplevde turen her!

Read article "Endelig tid for å reise"