Fredly Folkehøgskole

Fredly folkehøgskole ligger i Børsa i Skaun kommune, 3 mil sørvest for Trondheim. Skolen driver også Fredly barnehage.
Fredly folkehøgskoles pedagogiske sikte er allmenndanning. I dette ligger utvikling av ferdigheter, tilegning av kunnskaper, bevisstgjøring av holdninger og personlig vekst. Fredly profilerer seg som en sporty skole, der idrett, friluftsliv og humor preger hverdagen. Fredly har som hovedmålsettinger: Å formidle evangeliet om Jesus Kristus, Å legge til rette for personlig vekst og utvikling, Å fremme allmenndanning, engasjement og verdibevissthet. Fredly er organisert som en stiftelse tilknyttet Normisjon. 

Undervisningstilbud
• Treningsinstruktør – Puls, Pump og PT
• Treningsinstruktør – Dancemix, step og fitness
• Friluftsliv – Xtreme
• Friluftsliv – Idrett
• Brett, ski og surf
• Bistand – Destinasjon X
• Lederutvikling
• Valgemner og fellesfag

 Hver skoledag starter med felles morgensamling i samlingssalen. De fleste samlingene har et kristent innhold. Utenom morgenandaktene møter elevene frivillig på samtalegrupper, korssamlinger, konserter og leirer.

Fredly har de siste årene hatt en solid elevtilgang, med et gjennomsnitt på ca 127 elever.

www.fredly.fhs.no