Den uløste konflikten

– Det er fare for at flere aktører blir dradd inn i konflikten. Derfor er det særdeles viktig å få stanset fiendtlighetene og få i gang reelle forhandlinger, skrev Steinar Gil og Jon Ramber, tidligere ambassadører i Aserbadsjan og Georgia, i en kronikk i Aftenposten i oktober.

Landskap og fjell i Aserbajdsjan. I september eskalerte konflikten mellom nabolandene Aserbajdsjan og Armenia. Foto: Jan Ivar Vik/Normisjon

I Aserbajdsjan, ett av Normisjons samarbeidsland, har det i flere uker pågått militære operasjoner.

Natt til 10.oktober, etter seks uker med kamper og tre mislykkede våpenhviler, skal det nå ha kommet på plass en ny våpenhvile, i følge NRK. Avtalen skal ha blitt forhandlet frem av Russlands President.

En konflikt om landområdet Nagorno-Karabakh og syv nærliggende regioner førte til en blodig krig mellom Aserbajdsjan og nabolandet Armenia, da Sovjet-unionen brøt sammen for 30 år siden. Over 30 000 menneskeliv gikk tapt.

Langvarig konflikt
Krigen førte til at Armenia tok kontroll over området, som etter Sovjetunionens fall skal ha blitt gitt til Aserbajdsjan, til tross for en høy andel armenske innbyggere. Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en enklave av Aserbajdsjan.

Armenere i det omstridte området mener på sin side at de har en historisk rett til å bo i landet.

Konflikten forble uløst, til tross for våpenhvilen som kom på plass i 1994. De siste 26 årene har Armenia hatt kontroll over området.

Konflikten skal også ha ført til at mange unge i dag har vokst opp uten å noensinne ha vært i kontakt med representanter fra nabolandet sitt.

Eskalerte i september i år
I september i år eskalerte konflikten. Flere sivile mål, deriblant de aserbajdsjanske byene Ganja og Mingechevir, som begge ligger over 100 km fra krigssonen har blitt angrepet. 

Mange armenere i byene i Nagorno-Karabakh har måttet flykte som følge av krigen.

Normisjons mikrokredittvirksomhet har sitt hovedkontor i Ganja, som er en av de aserbajdsjanske byene som er rammet av krigshandlingene. Deres arbeid påvirkes av dette, blant annet fordi mange av kundene nå vil ha problemer med å tilbakebetale lån. Det gis blant annet lån til bønder og andre små virksomheter. 

Fredelige løsning
Resten av Normisjons arbeid i landet er sentrert rundt hovedstaden Baku, og påvirkes ikke direkte av konflikten. 

Det er likevel mange som har vært involvert i arbeidet vårt tidligere som er rammet. Særlig gjelder dette personer i Ganja, der Normisjons arbeid i sin tid startet.

Normisjon har tidligere hatt arbeid i byen Ganja i Aserbajdsjan som har blitt utsatt for militære angrep. Foto: Normisjon.

Levde side om side
Før denne konflikten blusset opp på 80-tallet, levde aserbajdsjanere og armenere side om side i fred. Selv om folkene har ulik etnisk bakgrunn og i dag også ulik religion, står de hverandre nært kulturelt. 

Bønneemner:
Be om en slutt på krigshandlingene. Be for alle som har mistet noen og for alle som er traumatisert av krigen, både armenere og aserbajdsjanere.

Be spesielt for folket i Ganja, som er blitt rammet av krigen. Be for de som er kristne, om at de må få være lys og salt midt i en vanskelig tid.

Be for lederne i Aserbajdsjan og Armenia, og de som hjelper å mekle i konflikten. Be om langvarige gode løsninger og forsoning. 

Be for de evangeliske kristne på begge sider, om at de må kunne få være brobyggere i fredsarbeidet.