Lag en frimerkeinnsamling

Har du frimerker du vil skal utrette noe ekstra?

Medlemmer av frimerkenettverket får tilbud om spesialsamlinger som vi har, f.eks. fra de landene vi arbeider i.

Du kan også få en samleboks for brukte frimerker ved å kontakte oss på tlf 23 30 10 00 eller e-post til innsamling@normisjon.no

Samleboksen sender du til Normisjon, Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 Oslo når den er full. Spre idéen videre til venner – og bli med på en frimerkeaksjon for Normisjon!

Samler du på frimerker?
Prøv www.frimerkeauksjon.no. Der finner du mye interessant, også fra Normisjons gode frimerkeservice. Ellers kan papirkatalog fåes fra John Rasmussen, Roverudsgt 2, 0481 Oslo.