Testamentarisk gave til Normisjon

Om du ønsker det, kan du i ditt testamente øremerke deler av arven din til Normisjon. Da hjelper du oss i vårt viktige arbeid med å nå mennesker i inn- og utland med evangeliet.


Normisjons nettsider er under oppdatering. Ta kontakt (informasjon nederst) dersom du ønsker mer informasjon om å gi en testamentarisk gave. 

Arveloven
Ifølge arveloven er hovedregelen at dine nærmeste pårørende arver alt. Hvis du ikke har slektninger og ikke har utstedt testamente, vil arven tilfalle staten. Ønsker du at andre skal få del i arven, må dette bli nedfelt i et testamente. Du har på denne måten mulighet til å gi din støtte til en organisasjon som har betydd noe for deg og som driver et arbeid du har tro på. 2/3 av arv er pliktdelsarv som skal gå til livsarvinger. Resten kan man forvalte etter eget ønske. Det må spesifiseres nøye hvem som skal tilgodeses, og to personer som ikke er i familie med deg skal skrive under på testamentet.

Ifølge norsk lov må man være fylt 18 år for å opprette testamente. Det er meget viktig at man følger alle kravene som stilles for testamentets gyldighet i Arveloven. Ved at du kontakter advokat eller lensmann, kan det ordnes juridisk riktig. Dersom du synes det er lettere å henvende deg til Normisjon, vil vi være behjelpelig med å ordne kontakt med advokat eller lensmann. Alle henvendelser til oss blir behandlet konfidensielt.

Kontakt
Mari-Anne Nybraaten, 922 18 100 el. man@normisjon.no