Glad i barn? Glad i å reise? Nysgjerrig på misjon?

Ingrid Amlie, misjonær i Senegal, på besøk hos gode venner.

Bli ettåring i Sengal!

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Arbeidet er ledet av en direktør som bor i Mali. Normisjon er til stede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. For tiden er utsendingene i Norge, grunnet Korona. Fra januar, vil Normisjon og Ungdom i Oppdrag ha stasjonert tre norske barnefamilier med tilsammen 12 barn i Senegal. 

Vi søker nå korttidsarbeidere med hovedansvar for å drifte en barnehage for 6 av barna, samt å hjelpe til i skolearbeidet for 5 av barna.

Korttidsarbeiderne vil bo og arbeide i en småby, øst i Senegal. Byen ligger i en fattig region, og har et varmt klima. Det er regntid fra juli til september. Byen har god internett-dekning, og et generelt svært lavt prisnivå.

Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner. Byen har et greit utvalg av matvarer og andre produkter, både i butikk, og på markedet. Det presiseres likevel at utvalget kan oppleves noe mangelfullt for nordmenn. Det finnes noen muligheter for å drive idrett som jente, og gode muligheter for gutter. Videre finnes det hotell i byen med restaurant og bademuligheter.

Ettåringen har ansvaret for å drifte Normisjons barnehage ‘Sjiraffen’. Oppgavene vil derfor være knyttet til å involvere barna i lek, fysisk aktivitet og andre utviklende aktiviteter. Normisjon leier et eget område som brukes til barnehage på dagtid.

Personen vi ser etter må være over 20 år og ha fullført videregående opplæring. Videre må du være:

  • glad i små barn og trives sammen med dem
  • ansvarsfull
  • trygg og omsorgsfull
  • motivert for å bo i Afrika
  • sosial og selvstendig

Det er en fordel med kunnskap i fransk, eller et ønske om å lære fransk, samt noe kjennskap til andre kulturer/evt. tverrkulturell erfaring. I tillegg er det positivt med erfaring fra arbeid med barn.

Søker må identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument og kunne levere politiattest.

Vilkår: lønn kr 5 000,- per måned, fri bolig m/oppvarming, internett, volontørkurs før utreise. Normisjon dekker også utgifter til reise, visum, vaksine, forsikring og helseundersøkelse ved utreise og hjemkomst.

Oppstart og utreise: Planlagt utreise januar 2021. Avslutning juni 2021. Ta kontakt for mer informasjon.

Søknadsfrist: Så snart som mulig og senest 1. oktober. 

Normisjon tar forbehold om endringer, grunnet den pågående koronapandemien.

Spørsmål og søknad kan rettes til Mali og Senegal-ansvarlig Therese Glendrange, 
tlf. 45 95 96 44/ e-post: therese.glendrange@normisjon.no