Samarbeid menighet og misjon (SMM)

Normisjon og menigheter i Den norske kirke
samarbeider om misjon.




Normisjon tilbyr alle menigheter i Den norske kirke et misjonsengasjement som handler om å dele troen på Jesus Kristus til nye folkeslag i andre deler av verden.

Menighetsrådet bestemmer seg for å knytte seg til ett eller flere av våre prosjekter. Det inngås en avtale mellom menigheten og Normisjon som evalueres hvert år.

Fire ganger i året sender Normisjon menigheten bladet Ferskvare med misjonsnytt.

Vi kommer også gjerne på besøk under en Gudstjeneste eller andre arrangement i menigheten for å motivere til misjonsengasjement.

Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor i Normisjon for endelig avklaring av prosjekt.


Du kan også ta kontakt med SMM-ansvarlig i Normisjon Mari-Anne Nybraaten for mer informasjon.
Tlf: 922 18 100
Epost: mari-anne.nybraaten@normisjon.no