NB! På grunn av en feil er "Gi nå" knappen ikke aktiv. Dersom du ønsker å gi en gave til Normisjons arbeid i Aserbajdsjan kan du overføre til bankkonto 1503.02.13537 eller bruke Vipps nr 96001. Vi beklager feilen. 

Aserbajdsjan er et land like komplisert som det er å stave – mellom øst og vest, moderne og tradisjonelt, religiøst og sekulært.

 
Aserbajdsjan er et rikt land på mange måter med vakker natur, frukt- bar jord og mangfoldig og rik kultur. Men tiden etter frigjøringen i 1991 brakte mange utfordringer: Krig og okkupasjon som resulterte i mer enn en halv million internt fordrevne, økonomiske utfordringer og politisk ustabilitet satte dempere på gleden over uavhengighet i «Ildens rike».

Normisjon har siden 1994 arbeidet for å tenne håp og formidle Guds kjærlighet til folk i Aserbajdsjan og for å hjelpe landet å nå det store potensiale de har. Gjennom over 20 år har Normisjon hjulpet enkelt- mennesker og lokalsamfunn i Aserbajdsjan til å realisere drømmer og utnytte sine gudgitte evner og gitt dem håp og framtidstro. 

Aserbajdsjan er i utvikling, og det er også Normisjons arbeid. Fram til 2014 har vi først og fremst gjennomført prosjekter gjennom NHE. På grunn av lokale lovforandringer er vi inne i en omstruktureringsprosess som har ført til at vi har lagt ned NHE som organisasjon, men vi fortsetter vårt viktige arbeid for å gi framtid og håp til folk i Aserbajdsjan gjennom arbeidet Viator AS driver gjennom sine selskaper i Aserbajdsjan og i samarbeid med våre lokale og internasjonale partnere.