Bhutan er et kongerike på størrelse med Nordland fylke og på alder med barokken. Landet har vært blant de mest isolerte i århundrer men har siden 2008 hatt en positiv utvikling mot demokrati.

På invitasjon fra myndighetene startet Normisjon/Santalmisjonen i 1967 sin virksomhet i Riserboo i Øst-Bhu- tan. Normisjon har vært med på å både bekjempe spedalskhet i landet og bygt opp et helsesystem som nå er overtatt av myndighetene.

I «Tordendragens land» ønsker Normisjon å bidra til menneskeverd og likeverd gjennom støtte til personer med funksjonsnedsettelser/ utviklingshemming og språk- utvikling og Bibeloversettelse hos minoritetsgrupper.