NB! På grunn av en feil er "Gi nå" knappen ikke aktiv. Dersom du ønsker å gi en gave til Normisjons arbeid i India kan du overføre til bankkonto 1503.02.13537 eller bruke Vipps nr 95999. Vi beklager feilen.     

Med godt over en milliard mennesker er India et kontinent i seg selv. Republikken har mye av det meste, krydder, lukter, fremkomstmidler, kulturer, religioner og spektakulær natur. Men mangesidigheten inkluderer også mye urettferdighet og fattigdom.

Landet har også størst antall folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Normisjon jobber gjennom den selvstendige nasjonale kirken Northern Evangelical Lutheran Church som har over 500 menigheter hvor de alle fleste medlemmene stammer fra urfolk som santalene.

Mange etniske minoriteter som santalene blir regnet som kasteløse og opplever stor fattigdom og undertrykkelse. Derfor samarbeider også Normisjon med lokale partnere om utdanning, helse og samfunnsutvikling i India for å styrke disse urfolk-gruppene.