Bambusprodusenten
Bambusprodusenten
Størsteparten av befolknignen i Jharkhand, India lever under fattigdomsgrensen (under 10 kr dagen) og Basanti (22) er en av dem. Hun kommer fra den avsideliggende landsbyen Karmatand og er mor til tre. Mannen hennes Esmail er migrantarbeider og familien har ingen regelmessig inntekt.