Prosjekt: Menighetsbyggende arbeid blant kassonkeeneWorkshop i ordbok

Begge oversetterteamene som Normisjon har i Mali har vært på workshop i ordbok. ...

Kvinneleir i Bamako

Forrige fredag var det den store reisedagen for mange av kvinnene i kirka vår; i...