Normisjon region Ost er en av 12 regioner tilsluttet Normisjon. Mer enn 200 foreninger og lokallag inkludert Acta – barn og unge i Normisjon hører til regionen. Region Øst dekker Oslo kommune, Innlandet fylke og tidligere Akershus.

Internasjonal konsulent i region Øst

30 % stilling med fokus på Normisjons internasjonale misjonsarbeid.

Vi søker en teamleder med hjerte for internasjonalt arbeid og Jesus og som evner å jobbe sammen med lokale ledere for å styrke fokuset på misjon i utlandet i region Øst.

Stillingen omfatter:

 • Oppfølging av samarbeidet med HKs internasjonale avdeling og menigheter i DNK i regionen.
 • Styrke relasjonen mellom lokale foreninger og Internasjonal avdeling.
 • Bidra til Oslo bispedømmes misjonsuke i samarbeid med SMM-aktørene.
 • Oppfølging av foreninger og lokallag.
 • Organiserer misjonsteam sammen med Acta Øst.
 • Organisere ressursgruppe i regionen for internasjonal misjon.

Vi søker en person som

 • Brenner for at flere skal engasjere seg i Normisjons internasjonale arbeid.
 • Som kommuniserer godt med ulike organisasjoner og miljøer i Norge.
 • Er kreativ og nyskapende
 • Er en god relasjonsbygger med alle generasjoner
 • Er engasjert, ansvarsbevisst, nøyaktig, tydelig, løsningsorientert og har gjennomføringsevne
 • Kan jobbe både selvstendig og i team og kan delegere oppgaver.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes.

Relevant erfaring er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må framvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: 1. september.

For mer informasjon, kontakt: Dag William Haugeto Stang, dwhs@normisjon.no, 922 20 644.

Søknad med CV og referanser sendes til: dwhs@normisjon.no.

Søknadsfrist: 15. juni. Intervjuer gjennomføres så langt som mulig før 1. juli.