Controller i Normisjon

Vi ser etter en controller eller økonomirådgiver som kan bidra til profesjonell og effektiv virksomhetsstyring med vekt på økonomi.

Stillingsbeskrivelse
Stillingen er en del av generalsekretariatet i Normisjon. Organisasjonen er i utvikling og omstilling, og i et dynamisk arbeidsmiljø vil det bli anledning til å få innflytelse på virksomheten både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen krever høy arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig.

Sentrale arbeidsoppgaver:
– Hovedansvar for oppfølging av regnskap, herunder kontakt med regnskapsfører og revisor
– Operativt ansvar for budsjettering, likviditetsstyring og konsernregnskap
– Regnskapsrapportering, herunder tertialvis rapportering av regnskap og estimat
– Oppfølging av økonomi for Normisjons internasjonale arbeid
– Rådgivning og oppfølging overfor regioner og andre enheter
– Ansvarlig for kompensasjonsordninger for merverdiavgift i frivillige organisasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:
– Relevant utdanning på masternivå
– Relevant erfaring innen økonomi og administrasjon
– God regnskapsforståelse
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne, også på engelsk

Søkere må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ. Arbeidssted er Normisjons hovedkontor i Oslo, Linstowsgate 3, 0166 Oslo.

Spørsmål kan rettes til økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen 48298026

Søknad med CV sendes til normisjon@normisjon.no
Søknader vil bli behandlet fortløpende etter 1. august 2019

Tiltredelse: Snarest
Stillingstype: Fast ansettelse, 100% stilling
Arbeidssted: Oslo
Yrker: Controller / økonomirådgiver
Fagområde: Virksomhetsstyring med vekt på økonomi