Ettåringer på Øya

Øya videregående skole eies av Normisjon og ligger i Melhus kommune, vel 20 minutter sør for Trondheim. På Øya vgs. er det ca. 250 elever. Litt over 100 bor i skolens internat. Området gir rikelige muligheter til allsidige aktiviteter hele året.

Vi søker inntil 2 hele stillinger som ettåring. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til internatet og miljøarbeid. Det betyr arbeid på ettermiddag/kveldstid og i helger. Ettåringen vil ha fri alle skoleferier, men vil ha mulighet til å søke på annet arbeid på Øya i feriene.

Dette vil være en morsom jobb hvor du kommer tett på et herlig ungdomsmiljø. Noen av oppgavene vil være å legge til rette for aktiviteter, følge opp elever, være med på turer og ha ansvar for andre små og større oppgaver knyttet til internatet. Det vil være en fordel å ha førerkort for bil.

Ettåringer blir ansatt i serviceavdelingen og har adm.leder som sin nærmeste leder. Ettåringene vil samarbeide tett med internatleder, lærere og andre miljøarbeidere. Stillingen lønnes ut fra betingelser for ettåringer, dvs. lommepenger og fri kost/losji.

Søknadsfrist miljøarbeider: 1. april 2019.

Den som tilsettes må legge frem politiattest (Friskolelovens §4-3)

Bruk skolens søknadskjema som du finner her:  https://oya.vgs.no/ledigstilling