Søker ettåring til Senegal

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Sentralt for ettåringene våre er å ha ansvar for barnehagen Sjiraffen for de norske barna.

Normisjon søker ettåring til Senegal

Normisjon er til stede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til malinkéfolket. Ettåringene er helt nødvendige for at dette skal være mulig, og er derfor en svært viktig del av et misjonærfelleskap som deler liv, tro og hverdag.

Nå har vi et omgående behov for en barnehagemedarbeider, gjerne som også kan bidra inn i enkeltfag i skolen. Vi søker deg som vil stå i denne tjenesten i januar til juni med mulighet for forlengelse. (kortere periode kan vurderes)

Ettåringene har ansvar for barnehagen Sjiraffen, og ha oppgaver innen skole og fritidsaktiviteter for skolebarna. Oppgavene vil derfor være knyttet til undervisning, aktiviteter, lek, måltider og stell (gjelder de yngste).

Ettåringene vil bo og arbeide sammen i en småby øst i Senegal. Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner.

Denne regionen har det varmeste klimaet i Senegal. Mange opplever klimaet som krevende. Det er regntid fra juli til september og varmetid februar-mai.

Dette er også den fattigste regionen i Senegal og mange vil oppleve det som utfordrende å leve og bo i et fattig område med et begrenset utbud av matvarer og andre produkter. Byen har allikevel god internett-dekning, greit utvalg av produkter og et generelt svært lavt prisnivå. Det finnes noen muligheter for å drive idrett.

Personen vi ser etter må være over 20 år og ha fullført videregående opplæring. Videre må du være:

  • Glad i små barn og trives sammen med dem
  • Ansvarsfull
  • Trygg og omsorgsfull
  • Ønske å bo i Afrika
  • Sosial og selvstendig
  • Pedagogisk erfaring/kompetanse er ønskelig

Det er en fordel med kunnskap i fransk, eller et ønske om å lære fransk, samt noe kjennskap til andre kulturer/evt. tverrkulturell erfaring. Søkere må bekjenne kristen tro og det er positivt med erfaring fra kristent barne- og/eller ungdomsarbeid, samt å like fysisk aktivitet.

Søkere må identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte og frivillige. En må også kunne levere tilfredsstillende politiattest.

Vilkår:

  • Lønn 5500 per måned
  • Fri bolig m/oppvarming, vann og internett (inkludert evt. skatt på grunn av at fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver)
  • Volontørkurs før utreise (ved behov)
  • Normisjon dekker også utgifter til reise, visum, vaksine, forsikring og helseundersøkelse ved utreise

Spørsmål og søknad kan rettes til landansvarlig for Senegal:

Mirjam Artmark Aanensen
tlf: 47447320
epost: mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no

Spør gjerne om en uforpliktende samtale.