Forsamlingsarbeider

 Bjørnstad Forsamling ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap med et klart vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans betydning for våre liv. Forsamlingen har mange forskjellige aktiviteter og samlinger, med ulikt innhold og profil. Felles for alle er ønsket om å komme sammen i et fellesskap som tar hele mennesket på alvor. Vår visjon er å bli kjent med Jesus og gjøre Han kjent. Vi holder til på Grålum i Sarpsborg kommune og er tilsluttet Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Les mer på vår nettside: www.bjornstadforsamling.no

Forsamlingsarbeider Fra 30 – 100 % fast stilling

Aktuelle arbeidsområder er:

 • Forsamlingsutviklende arbeid
 • Barne- og familiearbeid
 • Ungdomsarbeid
 • Forkynnelse og undervisning
 • Administrativt arbeid

Vi er ute etter noen som kan tenke seg å dekke én eller flere av disse arbeidsområdene.

Det vil være naturlig å følge opp og videreutvikle det allerede eksisterende arbeidet. Samtidig ønsker vi å finne nye satsningsområder. Endelige ansvarsområder og arbeidsinstruks vil bli utformet i dialog med den som blir tilsatt.

Du ønsker og evner å;

 • nå barn, unge og voksne med evangeliet om Jesus Kristus
 • samarbeide og kommunisere godt med flere generasjoner
 • jobbe strategisk, langsiktig og selvstendig

Ansettelsen vil formelt være i Normisjon region Østfold, men stillingen vil rapportere til lederskapet i Bjørnstad Forsamling. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag og forsamlingens formål og verdier.

Vi kan tilby:

 • Et spennende og motiverende arbeidsfellesskap i Normisjon Region Østfold.
 • Muligheten til å være med på å utvikle et spennende og viktig arbeid.
 • Lønn etter Normisjons regulativ.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt leder i forsamlingen, Ida Risholm, ida.risholm@outlook.com eller tlf. 48280120.

Søknad, CV og referanser sendes: bjornstadforsamling@gmail.com eller Bjørnstad Forsamling, Bjørnstadveien 77, 1712 Grålum.

Søknadsfrist: 15.november 2019
Tiltredelse: Etter avtale