Normisjon søker generalsekretær

Normisjon er inne i en spennende fase med god aktivitet med vekt på nyskaping og utvikling. Vi søker en leder som ønsker å bidra til å videreutvikle Normisjon, og ut fra organisasjonens visjon, verdier og målsettinger forberede gode veivalg videre.

Generalsekretæren har ansvaret for å legge til rette for gode prosesser, beslutninger og iverksetting av vedtak fattet av Normisjon sitt landsstyre samt overordnet daglig ledelse av Normisjon som organisasjon.

ROLLE OG ANSVAR:

 • Inspirere og skape begeistring for misjonsarbeidet i Norge og internasjonalt
 • Overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av organisasjonen i tråd med vedtak fra styrende organer
 • Ansvar for at visjon, verdigrunnlag, mål og veivalg innarbeides og er førende for aktiviteter, organisering og ledelse
 • Sikre godt samarbeid i alle deler av organisasjonen nasjonalt og internasjonalt

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER: 

 • Bli motivert av Normisjons teologiske ståsted, visjon og verdier
 • Ledererfaring, også fra kristent organisasjonsarbeid
 • Et sterkt engasjement for internasjonalt arbeid
 • Erfaring fra organisasjonsbygging og endringsledelse er ønskelig
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Være samlende, tilgjengelig og inkluderende
 • Våge å gi retning
 • Utviklingsorientert og nysgjerrig
 • God forretnings- og organisasjonsforståelse
 • God til å kommunisere, og motivere til samarbeid og samhandling

VI TILBYR: 

 • En viktig lederjobb i en stor kristen grasrotbevegelse med et tydelig forvaltningsperspektiv nasjonalt og internasjonalt
 • Engasjerte, dedikerte og kompetente medarbeidere og frivillige
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og med sterk tro på fremtiden
 • Lønn iht. Normisjon sitt regulativ

Arbeidssted er med utgangspunkt i vårt kontor i Oslo sentrum. En del reiseaktivitet må påregnes.

Stillingen er et åremål for seks år.

Personen som ansettes må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier, og identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i blant annet Normisjons verdidokument for ansatte.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller rådgiver Else-Margrete Liknes Overøye, tlf. 969 11 135.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist:  24. juni 2020 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

Søk på stillingen*

*NB: Videresendes til Hamnøy as’ rekrutteringsportal