Lærer Gå Ut Senteret

Inntil 100% stilling

Som lærer ved Gå Ut Senteret vil du daglig være i kontakt med mennesker som ønsker en smak av misjon eller et helt liv i tjeneste, både i Norge og i utlandet. Som ansatt ved Gå Ut Senteret blir du en del av stabsfellesskapet i Salem menighet og Normisjon Trøndelag.

Stillingen omfatter linjeledelse ved studietilbudene Faith in action og Tjeneste og ledelse, i tillegg til undervisning og veiledning på alle skolens tilbud. Vi søker spesielt etter deg som har kompetanse og erfaring innen misjon, kultur og interkulturell kommunikasjon.

Sentrale arbeidsoppgaver

– Undervisning
– Veiledning og elevkontakt
– Pedagogisk planlegging
– Miljøarbeid
– Oppfølging av søkere
– Koordinering av praksis

Vi søker etter deg som er

– Engasjert for misjon
– Erfaren innen internasjonalt arbeid
– Flink til å formidle og engasjere
– Glad i å jobbe med unge mennesker
– Opptatt av personlig kristenliv
– Villig til å bidra helhetlig i Normisjon og Salem menighet

Kompetansekrav

– Relevant utdanning og/eller erfaring innen missiologi og interkulturell kommunikasjon, samt pedagogikk/klasseledelse
– Muntlige og skriftlige språkkunnskaper i norsk og engelsk
– Erfaring innen kristent organisasjons-/menighetsliv og misjon

Lærere må jobbe i tråd med Normisjons verdier og trosgrunnlag. Det må påregnes noe reiseaktivitet i inn- og utland, samt samlinger utenfor ordinær kontortid.

Søknader behandles fortløpende.
Tiltredelse: Etter avtale

Vennligst spesifiser ønsket stillingsandel i søknad.
Lønn og pensjonsordning i hht Normisjons lønnsavtale.
Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål vedrørende stillingen, søknad og CV sendes pr e-post til orjan.tinnen@normisjon.no. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Lærere tilsettes av skolens styre.