Ledig stilling som styrer v/ Fredly Barnehage

Fredly Barnehage søker styrer ved barnehagen som ligger lokalisert i Børsa, 3 mil fra Trondheim.

70 – 100 prosent fast stilling (70 % administrasjon, 30 % på avdelinga)

Tiltredelse 01.04.21, eller etter avtale (senest 01.08.21)

Søknadsfrist tirsdag 12.01.2020

Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Fredly folkehøgskole.

Se fullstendig utlysingstekst på barnehagens hjemmeside: https://www.minbarnehage.no/fredly

Søknad sendes:

E-post: styrer@barnehage.fredly.fhs.no

eller pr post: Fredly Barnehage, Fredlyvegen 69, 7353 Børsa