Ledige stillinger fra 1.januar ved Tomb vgs

Tomb er et spennende arbeidssted med lang tradisjon og elever fra hele landet.

Tomb søker lærere i realfag og ulike humanistiske fag, samt markeds- og kommunikasjonsansvarlig.

Søknadsfrist: 21. september

Tomb vgs søker:

Lærere med undervisningskompetanse i realfag (gjerne R1, fysikk 1, geofag, kjemi) og i ulike humanistiske fag. Undervisningskompetanse i mer enn et fag er ønskelig. Stillingen er ledig fra 1. januar. Søknadsfrist: 21. september.

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, kombinert med personalansvar. Stillingen innebærer mange varierte oppgaver. Noe undervisning er ønskelig.
Hovedfokus er elevrekruttering. Vi ønsker en dyktig og kreativ medarbeider med et brennende engasjement for skolens oppdrag og som identifiserer seg med Tombs verdigrunnlag. Stillingen er ledig fra 1. januar. Søknadsfrist: 21. september.

Skolen tilrettelegger for å gjennomføre pedagogisk utdanning for søkere uten formell pedagogisk kompetanse i stillinger med krav til dette.

Personlig egnethet vektlegges. Ansatte til alle stillinger må regne med noe sosialpedagogiskarbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Lønn etter avtale. Krav om politiattest.

Kontakt:
Rektor Morten Thomassen
Tlf: 69 28 30 00
E-post: post@tomb.no
Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE

Tomb er et spennende arbeidssted med lang tradisjon og elever fra hele landet. Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og er en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold/Viken og har i dag nærmere 290 elever. Naturbruk er skolens største utdanningsprogram. Studietilbudene er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Tømrer eller Anleggsteknikk i Vg2), TIF (Kjøretøy i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, stall, planteproduksjon og skogbruk, samt gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning. Det arbeider om lag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat med plass til 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.