Normisjon søker controller/økonomirådgiver

Normisjon har arbeid i Asia, Afrika og Sør-Amerika og er engasjert i flere land i Europa. Foto: Aron Rydland

Normisjon søker controller/økonomirådgiver til felleskontoret i Oslo.

Tiltredelse: 1. august
Stillingstype: Fast ansettelse, 100% stilling
Arbeidssted: Oslo
Yrker: Controller/Økonomirådgiver

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» og våre verdier er «elsket og sendt». Normisjon i Norge består av ca. 700 foreninger og forsamlinger/menigheter i 12 regioner. Vi har en omfattende virksomhet som også inkluderer skoler, eiendoms- og leirstedsdrift, bladutgivelser og gjenbruksbutikker. Internasjonalt har Normisjon misjonsarbeid i ti samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika og er engasjert i flere land i Europa. I tillegg har vi en stor ungdomsorganisasjon, Acta- Barn og Unge i Normisjon

 

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du en jobb med mening som både har et nasjonalt og internasjonalt fokus og som kan bety noe for andre?

Normisjon søker etter en dyktig og handlekraftig controllerressurs/økonomirådgiver. Vi ser etter deg som ikke er redd for å jobbe med et bredt saksfelt og som ønsker å være med på å effektivisere og profesjonalisere økonomiforvaltningen i vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Stillingen er plassert under økonomi- og administrasjonsavdelingen og rapporterer til økonomi- og administrasjonssjef. Du vil jobbe på tvers av avdelinger i et dynamisk miljø med engasjerte og dedikerte medarbeidere.

Stillingen krever høy arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å jobbe selvstendig og i team.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikling og forbedring av skriftlige rutiner og prosesser innen økonomiforvaltning
 • Operativt ansvar for budsjettering
 • Regnskapsrapportering, herunder tertialvis rapportering av regnskap og prognose
 • Rådgivning og oppfølging ovenfor avdelingsledere
 • Diverse finansoppgaver/være en ressurs i finansteamet

Internasjonalt:

 • Kontroll og kvalitetssikring av økonomiforvaltning knyttet til internasjonale prosjekter og prosjekter med offentlig støtte
 • Videreutvikle antikorrupsjonsprosedyrer og varslingsrutiner
 • Hovedansvar for prosjekt- og landrevisjon
 • Opplæring og kapasitetsbygging innen økonomiforvaltning og antikorrupsjon internt og i relasjon til prosjekter/partnere internasjonalt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk-administrativ utdannelse
 • Relevant erfaring innen controlling, revisjon og regnskap er ønskelig
 • Internasjonal erfaring vil være positivt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God systemforståelse, spesielt innen Excel og IT-verktøy generelt (ERP systemer, Power BI, ol.)
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, også på engelsk

Søkere må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ. Arbeidssted er Normisjons hovedkontor i Oslo, Linstowsgate 3, 0166 Oslo. Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet til våre samarbeidsland internasjonalt.

Spørsmål kan rettes til økonomi- og administrasjonssjef Eivind Milton Saaghus.

Søknad med CV sendes til eivind.saaghus@normisjon.no

Søknadsfrist 6.juni. Søknader vil bli behandlet fortløpende.