Normisjon søker ny økonomi- og administrasjonssjef

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» og våre verdier er «elsket og sendt». Normisjon i Norge består av ca. 600 foreninger og ca. 40 forsamlinger/menigheter i 13 regioner. Internasjonalt har Normisjon misjonsarbeid i ti samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika og er engasjert i flere land i Europa. Normisjons felleskontor har 25 ansatte, samt ca. 15 misjonærer.

Normisjon søker

Økonomi- og administrasjonssjef i 100% stilling

Vi ser etter en dyktig og positiv økonomi- og administrasjonssjef som vil bidra til å fremme Normisjons målsettinger og strategier innenfor sitt ansvarsområde. Stillingen rapporterer til generalsekretæren, og innebærer ansvar for den samlede økonomiforvaltningen i Normisjon. Høy arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig er viktig.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Økonomistyring, strategisk og operativt
 • Ansvar for budsjettering og konsernregnskap
 • Oppfølging av heleide aksjeselskap
 • Kontorsjef på felleskontoret
 • Rådgivning og oppfølging overfor regioner og andre enheter
 • Deltakelse i styrer og råd

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring innen økonomi og administrasjon
 • Solid ledelseskompetanse og erfaring fra ledelsesfunksjoner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Søkere må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier, og identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ. Arbeidssted er Normisjons felleskontor i Oslo.

Søknadsfrist: løpende

Spørsmål kan rettes til økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen (tlf.48298026) eller generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland (tlf. 40237102).

Søknad med CV sendes generalsekretæren, ablkvelland@normisjon.no