Normisjon søker utsendinger til Bangladesh

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, og våre verdier er «elsket og sendt.» Normisjon i Norge består av ca. 600 foreninger og 40 menigheter i 13 regioner. Internasjonalt har Normisjon misjonsarbeid i ti samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika og er engasjert i enkelte land i Europa.

Utsendinger til Sør-Asia, Bangladesh, Dhaka.

Normisjon søker utsendinger til inntil to stillinger for en periode på 3-4 år, med mulighet for forlengelse.  

Vi søker deg/dere som har hjerte for Jesus og misjon og som ønsker å bety en forskjell for mennesker og menigheter i en annen del av verden. Stillingene inngår i vår satsning på Sør-Asia regionen med kontakt og oppfølging av våre kirkelige partnere og bistandsprosjekter der. Stillingene er plassert i Dhaka, knyttet til et internasjonalt team med også norske medarbeidere.

Sentrale oppgaver:

 • Bidra til å utvikle misjonale menigheter, samt ledertrening/lederutrustning.
 • Oppfølging av bistandsprosjekter. Normisjon har fokus på helse, skole, familie og barns rettigheter.
 • Strategiarbeid med tanke på arbeid blant unådde folkeslag
 • Informasjonsarbeid rettet mot støttespillere i Norge, legge til rette for besøk fra norske menigheter og grupper
 • Andre arbeidsoppgaver vil kunne være aktuelle. (Kursvirksomhet, undervisning, rådgivning etc).

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • Høyere utdanning innen teologi/utviklingsstudier/helse- og sosialfag/pedagogikk/økonomi eller andre relevante fag
 • Erfaring fra kristent arbeid i Norge
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid/misjon/bistand
 • Lederegenskaper og erfaring med ledertrening
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • God evne til informasjonsformidling
 • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid

Vi ser etter mennesker som er fleksible og serviceinnstilt og opptatt av relasjonsbygging. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere må identifisere seg med og kunne arbeide aktivt for å fremme Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.

Spørsmål kan rettes til landkoordinator Mirjam Artmark Aanensen: mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no tlf. +47 47447320, eller Tore Bjørsvik: tore.bjorsvik@normisjon.no tlf. +47 95273287.

Søknad med CV sendes Tore Bjørsvik: tore.bjorsvik@normisjon.no, innen 9.april 2021.

Ønsket oppstart: Tidligst høst 2021.