Normisjons søker ettåringer til Afrika, Senegal

Senegal: Normisjon har arbeidet i Senegal i syv år. Vi har nå to familier ute i felt, som også samarbeider med en familie som er sendt ut fra Ungdom i Oppdrag.

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, og våre verdier er «elsket og sendt.» Normisjon i Norge består av ca. 600 foreninger og 40 menigheter i 13 regioner. Internasjonalt har Normisjon misjonsarbeid i ti samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika og er engasjert i enkelte land i Europa.

Ettåringer til Senegal!

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Normisjon er til stede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket, og ettåringene er helt nødvendig for at dette skal være mulig. De er derfor en svært viktig del av et misjonærfelleskap som deler liv, tro og hverdag.

I Senegal, er det stasjonert tre norske barnefamilier som del av Normisjons team i Senegal. I skoleåret 21/22 har familiene sammen fem barnehagebarn og syv barn i skolealderen 1-4.trinn.

Vi søker nå to ettåringer fra høsten 2021 med hovedoppgave i å gi barna i barnehagealderen et godt tilbud. I tillegg vil det trolig komme oppgaver innen skole og fritidstilbud for skolebarna.

Ettåringene vil bo og arbeide sammen i en småby øst i Senegal. Denne regionen er den fattigste i landet, og har også det varmeste klimaet. Det er regntid fra juli til september. Byen har god internett-dekning, og generelt et svært lavt prisnivå.

Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner. Byen har et greit utvalg av matvarer og andre produkter, både i butikk og på markedet. Det presiseres likevel at utvalget vil oppleves ganske mangefult for nordmenn. Det finnes noen muligheter for å drive idrett som jente, og gode muligheter for gutter. Videre finnes det hotell i byen med restaurant og bademuligheter.

Varmt klima: Ettåringene vil bo og arbeide i en småby øst i Senegal.

Ettåringene har ansvaret for å drifte Normisjons barnehage Sjiraffen. Oppgavene vil derfor være knyttet til å involvere barna i lek og aktiviteter samt håndtere måltider og stell med barna. Normisjon leier et eget område som brukes til barnehage på dagtid.

Personene vi ser etter må være over 20 år og ha fullført videregående opplæring.

Videre må du være:

  • glad i små barn og trives sammen med dem
  • ansvarsfull
  • trygg og omsorgsfull
  • ønske å bo i Afrika
  • sosial og selvstendig

Det er en fordel med kunnskap i fransk, eller et ønske om å lære fransk, samt noe kjennskap til andre kulturer/ tverrkulturell erfaring. Søkere må bekjenne kristen tro og det er positivt med erfaring fra kristent barne- og/eller ungdomsarbeid, samt å like fysisk aktivitet.

Søkere må identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte og frivillige. En må også kunne levere tilfredsstillende politiattest.

Vilkår: lønn 5000 per måned, fri bolig m/oppvarming (inkludert evt. skatt på grunn av at fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver), internett, volontørkurs før utreise. Normisjon dekker også utgifter til reise, visum, vaksine, forsikring og helseundersøkelse ved utreise og hjemkomst.

Ønsket oppstart ila. august 2021, med varighet ut juni 2021. Søknad ønskes så snart som mulig.

Spørsmål og søknad kan rettes til landansvarlig for Senegal:

Mirjam Artmark Aanensen
tlf: 47447320
epost: mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no