Rektor på Solborg folkehøgskole

Solborg folkehøgskole er en av de ledende kristne folkehøgskolene. Den ligger i Stavanger og eies av Normisjon Rogaland. Vi har 12 studietilbud og plass til 162 elever. Elevenes skoleår er 33 uker, starter normalt i slutten av august og avsluttes i midten av mai. Solborg har 35 faste ansatte og fem miljøarbeidere, omsetning på 36 millioner kroner og to millioner kroner i overskudd i 2018. Vi har et godt arbeidsmiljø med en dyktig og allsidig stab som samarbeider godt til glede for skolens elever. Alle ansatte er med på de sosialpedagogiske utfordringene som naturlig tilhører folkehøgskolen.

Skolen ligger nær Stavanger sentrum og er en tydelig og viktig aktør i byen. I skolens nærområde ligger flotte friluftsområder som Mosvannet og Sørmarka.

Solborg har en betydelig virksomhet i tillegg til skoledriften: driver barnehage, utleie av leiligheter/hus, kontorutleie og svømmehall med blant annet helikoptersimulator og sikkerhetskurs for oljebransjen.

Elevtilstrømningen er god. De fem siste årene har kapasiteten stort sett blitt fullt utnyttet. Antall elever har steget med 26 prosent på 10 år.

Vi har store ambisjoner for Solborgs videre vekst og utvikling.

Rektor ansettes av og rapporterer til skolens styre som velges på årsmøtet.

Sjekk gjerne våre hjemmesider: www.solborg.fhs.no

 

REKTOR

Skolens rektor blir pensjonist høsten 2020, og vi søker nå hans etterfølger som starter i jobben til sommeren.

Rektor har overordnet ansvar for skolens langsiktige utvikling og daglige drift. Det gjelder ansvar for alle ansatte og elever, skolens økonomi, daglig drift av skolen og langsiktige strategiske planer. Alt dette skjer i nær dialog med skolens styre.

Vi ser etter en kvinne eller mann med kristent engasjement som brenner for å gi et best mulig skoleår til verdifulle mennesker, og som vil lede skolen inn i en spennende framtid.

  • Aktuelle kandidater er gode til å lede mennesker, stake ut en visjonær retning og bygge gode team, og kan vise til gode dokumenterbare resultater som ledere.
  • Relevante søkere har god kjennskap til arbeid blant ungdom og kommuniserer naturlig med ungdommer. Vedkommende må kjenne godt til den kristne folkehøgskolen, og gjerne ha arbeidsbakgrunn fra en folkehøgskole.
  • Relevante kandidater er glade i å ha mange mennesker rundt seg, har god sosial kondis og trives med å lede en skole som naturlig ofte preges av uforutsette hendelser.

 

Vi tror aktuelle søkere har relevant høyere utdanning på bachelor/masternivå, gjerne med lærerutdanning, økonomi- eller lederutdanning.

Søkere må naturlig kunne identifisere seg med skolens og Normisjons verdigrunnlag, skal engasjert delta i skolens kristne formidling og profilere Solborg i relevante miljøer. En del reising og ubekvem arbeidstid er en del av hverdagen. Personlige egenskaper blir vektlagt. Samlivsform må være i henhold til Normisjons verdier. Politiattest, som ikke er eldre enn tre måneder, legges fram ved ansettelse.

Vi tilbyr en spennende stilling i folkehøgskolen der du får mulighet til å videreutvikle en god skole i samarbeid med en visjonær eierorganisasjon og et engasjert team av dyktige medarbeidere.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med styreleder Sveinung Lunde, tlf. 932 95 122 eller e-post: sveinung.lunde@lyse.net, rektor Kjell Konstali, tlf. 905 21 407 eller e-post: kjell@solborg.fhs.no eller vår eksterne rådgiver Tord Langmoen, Skagerak Consulting AS, tlf.90 74 47 12 eller e-post: tl@skc.no.

Søknad med CV registreres på www.skc.no innen 13. januar 2020.