Søker Actamedarbeider

Acta – barn og unge i Normisjon er en av Norges største kristne barne – og ungdomsorganisasjoner. Acta Østfold består av 40 lokale fellesskap hvorav 19 kor. Fokuset i vårt arbeid er barn og unge samt familier. Normisjon i Østfold eier to leirsteder og Acta Østfold arrangerer årlig ca 20 leirer.

 

Ledig vikariat som:

Actamedarbeider i region Østfold

Vi søker en medarbeider i 60 – 100% stilling, som kan være med på å videreutvikle Actas arbeid i Østfold, i samarbeid med våre lokallagsledere. Stillingen er et vikariat fra 1. september 2022 til 31. august 2023.

Stillingen omfatter:

 • Koordinere og inspirere lokale Acta-lag med fokus på regionens barne- og ungdomskor.
 • Stillingen vil inkludere rollen som Soul Children koordinator i Østfold
 • Samarbeide med lokallag og frivillige om oppstart av nye lag og kor
 • Delta i regionens leirarbeid for barn og unge
 • Bidra aktivt med oppdateringer på sosiale media 

Vi søker etter en person som:

 • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • Kunnskap innenfor sang og musikk er ønskelig
 • Er glad i leir
 • Har gode kontaktskapende evner
 • Er fleksibel, ansvarsbevisst og liker utfordringer. En del kvelds- og helgearbeid må påberegnes.
 • Kan både jobbe selvstendig og i team
 • Er opptatt av å gjøre andre gode, og av å heie frem andre

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må fremvises godkjent politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: 1. september 2022

For mer informasjon:

Ta kontakt med regionleder Sverre Fjeldberg (95102230)

Søknad med CV og referanser til: Sverre@normisjon.no

Søknadsfrist: 1. juli 2022