Normisjon Østfold søker Actakonsulent

Stillingen vil inkludere rollen som Soul Children koordinator i Østfold. Foto: Oslo Soul Children/Soul Children bevegelsen

Acta – barn og unge i Normisjon er en av Norges største kristne barne – og ungdomsorganisasjoner. Vår moderorganisasjon er Normisjon. Acta Østfold består av 45 lokale fellesskap hvorav 20 kor. Fokuset i vårt arbeid er barn og unge samt familier, men vi arbeider også med Normisjons øvrige virksomhet i region Østfold. Normisjon i Østfold eier to leirsteder og Acta Østfold arrangerer årlig 20 leirer.

Ledig stilling som:
Actakonsulent i region Østfold

Vi søker en medarbeider i inntil 100 % stilling, som kan tenke seg å være med på å videreutvikle Actas arbeid i Østfold, i samarbeid med våre lokallagsledere. Våre medarbeidere må ha et hjerte for barn, ungdom og Jesus.

Stillingen omfatter:

 • Koordinere og inspirere lokale Acta-lag med fokus på regionens barne- og ungdomskor.
 • Stillingen vil inkludere rollen som Soul Children koordinator i Østfold
 • Samarbeide med lokallag og frivillige om oppstart av nye lag og kor
 • Delta i regionens leirarbeid for barn og unge
 • Bidra aktivt med oppdateringer på sosiale medier

Vi søker etter en person som:

 • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • Kunnskap innenfor sang og musikk er ønskelig
 • Er glad i leir
 • Har gode kontaktskapende evner
 • Er fleksibel, ansvarsbevisst og liker utfordringer. En del kvelds- og helgearbeid må påberegnes.
 • Kan både jobbe selvstendig og i team
 • Er opptatt av å gjøre andre gode, og av å heie frem andre

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må fremvises godkjent politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: Så snart som mulig

For mer informasjon:

Ta kontakt med regionleder Sverre Fjeldberg (95102230)

Søknad med CV og referanser til: Sverre@normisjon.no

Søknadsfrist: Snarest