Søker administrasjonsmedarbeider

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjon, avdeling Nord, omfatter Troms og Finnmark. Vi har en ansatt Actaleder for barn og unge i regionen i 80%. Norkirken Tromsø har en pastor i 100% og en barne- og ungdomsarbeider i 20% stilling. Vi er en liten menighet som drømmer om vekst.

 

Normisjon, avdeling Nord og Norkirken Tromsø søker:

 Administrasjonsmedarbeider

i til sammen 60% stilling

Stillingen er delt mellom avdeling Nord og Norkirken Tromsø i henholdsvis 30% på hver enhet. Det er ønskelig at en person kan ha begge stillingene, men vi er også åpne for at stillingen kan deles på to personer.

Arbeidssted for begge stillingene er Norkirken Tromsø, midt i Tromsø sentrum. Vi ser etter deg som har et hjerte for Jesus og menighets- og misjonsarbeid, og som liker administrative oppgaver. Du blir en del av et lite, men hyggelig team som består av pastor i Norkirken Tromsø og Acta-leder for barn- og unge i Normisjon. Det er ønskelig at du blir en del av menighetens arbeid i Norkirken Tromsø.

Hovedoppgaver i avdeling Nord er:

 • Oppfølging av økonomi og bidra til innsamlingsarbeid
 • Administrere og bidra til bladet «Nytt fra Normisjon»
 • Være administrativ leder av arbeidet med det årlige sommerstevnet «Sommer i Nord»
 • Ha det administrative ansvaret for booking og kundekontakt med gjester/brukere av Holmen Leirsted på Finnsnes

Hovedoppgaver i Norkirken Tromsø:

 • Administrativ støtte for arbeidet i menigheten, inkludert daglig arbeid med økonomi og informasjon
 • HMS arbeid
 • Daglig leder for Norkirken Tromsø Eiendom AS, som eier og drifter menighetens bygg i Vestregate 24

Vi ser etter deg som:

 • Deler vår visjon om å bringe Jesus til nye generasjoner og folkeslag og har et sterkt engasjement for menighet og misjon
 • har utdanning og/eller erfaring innen økonomi og administrasjon
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er ansvarsfull og selvstendig

Søkere må kunne identifisere seg med Normisjons visjon og verdier slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ.
Arbeidssted er Norkirken Tromsø,  Vestregata 24, 9008 Tromsø.

Søknadsfrist: 1.august 24
Tiltredelse: så snart som mulig på høsten

Søknad med CV sendes på epost til Ingebjørg Berstad Torp, ingebjorg.berstad.torp@normisjon.no