Søker kommunikasjon og markedsleder

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjon har i Norge ca. 600 fellesskap, 50 menigheter, 28 skoler og en stor barne- og ungdomsorganisasjon, Acta – barn og unge i Normisjon. Vi har en omfattende virksomhet som også inkluderer skoler, eiendoms- og leirstedsdrift, bladutgivelser og gjenbruksbutikker. Internasjonalt driver vi diakonalt og kirkebyggende arbeid sammen med lokale partnere i Asia, Vest-Afrika og Sør-Amerika. Normisjons hovedkontor har 25 ansatte. Les mer om oss på Normisjon.no 

 

Normisjon søker kommunikasjon- og markedsleder 

Ønsker du en viktig og spennende lederjobb der oppdraget er å være med og gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag?

Til å lede og videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i Normisjon søker vi nå etter en kommunikasjon- og markedsleder med god digital forståelse og et sterkt engasjement for vårt arbeid.  

Som kommunikasjon- og markedsleder ved Normisjons hovedkontor får du et helhetlig ansvar for kommunikasjon, innsamling og markedsarbeid i Normisjon. Du vil lede en avdeling bestående av en kommunikasjons- og en innsamlingsseksjon, med til sammen syv ansatte. Stillingen inneholder både strategisk og operativt ansvar.  

Du blir en del av ledergruppen i Normisjon og rapporterer til generalsekretær.  

Arbeidssted er vårt hovedkontor sentralt i Oslo, men med mulighet for fleksibilitet og praktisk tilpasning. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Normisjon er inne i en spennende fase med god aktivitet med vekt på nyskaping og utvikling. Som kommunikasjon- og markedsleder har du en spennende og allsidig hverdag bestående av strategiske, operative, relasjonelle og administrative oppgaver. Du blir leder for et kreativt, dyktig og tverrfaglig team ved hovedkontoret. I tillegg har du en stor grenseflate mot ledere, andre avdelinger, Acta,  regionene, skolene, utsendinger og våre hel- og deleide virksomheter.  

Du vil lede og koordinere et meningsfullt arbeid der målsetningen er å koble sammen de ulike delene av Normisjon gjennom målrettet kommunikasjons- og innsamlingsarbeid. Det er strategisk prioritert at vi skal rekruttere nye givere og i enda større grad styrke kommunikasjonen mot yngre  målgrupper slik at Normisjon når nye generasjoner. Vi skal engasjere og inspirere både nye og eksisterende målgrupper til etterfølgelse av Jesus Kristus, og til misjon ute og hjemme. 

 Dine sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å:

 • være en samlende leder for medie- og markedsavdelingen som motiverer og utvikler medarbeidere  
 • inspirere og skape begeistring for Normisjon   
 • bidra til å styrke Normisjons synlighet mot prioriterte målgrupper og drive merkevarebygging 
 • skape gode koblinger mellom misjonsarbeidet internasjonalt og arbeidet i Norge 
 • sikre at visjon og verdier er førende for strategiske valg og handlingsplaner – og lede avdelingens arbeid i tråd med dette  
 • være kommunikasjonsrådgiver for generalsekretær og organisasjonen 
 • sikre god økonomisk styring og drift av avdelingen 

Personlige egenskaper og ønskede kvalifikasjoner  

Vår nye kommunikasjon- og markedsleder er en trygg leder og lagspiller som evner å få det beste ut av teamet og som motiveres av å skape resultater sammen med andre. Du er en engasjert person som kan jobbe både strategisk og praktisk, og trives når det skjer mye. Du er flink til å organisere og strukturere arbeidsoppgaver, forstå økonomi og bygge gode relasjoner. Personlig egnethet blir vektlagt.  

Videre ser vi for oss at du har 

 • relevant høyere utdanning  
 • erfaring fra teamledelse og personaloppfølging 
 • gode evner til å lede arbeidsprosesser og til å omsette planer til handling 
 • forståelse og engasjement for internasjonalt arbeid og misjon  
 • god kompetanse i forhold til sosiale medier, kommunikasjon, kanaler, analyse, bruk av digitale verktøy  m.v. 
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk, så vel muntlig som skriftlig  
 • god kjennskap til norsk kirkevirkelighet generelt og Normisjon spesielt 

Personen som ansettes må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier, og identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.  

Hvorfor Normisjon?  

 • En meningsfylt arbeidshverdag der oppdraget er å være med og gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. 
 • Utfordrende og spennende lederutfordringer  
 • Et godt arbeidsfellesskap med svært engasjerte ansatte og frivillige. 
 • Lønn iht. Normisjon sitt regulativ.  

 Søknadsfrist: 25. september 2023 – vi vurderer søknader fortløpende. 

Søk på stillingen

ØNSKER DU MER INFORMASJON OM STILLINGEN?  

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne 

 • Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200 
 • Allette Solberg, tlf. 900 20 132 
 • Ida Eide, tlf. 993 68 003