Søker regionleder

Normisjon Region Trøndelag er en av 12 regioner i Normisjon. Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen «Jesus til nye generasjoner og folkeslag». Organisasjonen har arbeid i Norge og 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Region Trøndelag omfatter hele Trøndelag fylke samt Nord-Østerdalen, og har 56 voksenforeninger, 41 ACTA-lag (barne- og ungdomslag) og to menigheter. Leirstedene Hallarheim i Ytre Namdal og IMI Stølen på Oppdal er tilknyttet regionen. Regionen har ca. 7 årsverk. Regionkontoret er plassert i Trondheim.

Har du et hjerte for Jesus, og har lyst til å lede Normisjons arbeid i region Trøndelag inn i fremtiden?

Vi søker: Regionleder i 100% stilling

Regionleder er daglig leder for virksomheten med personalansvar for de ansatte. Stillingen har to hovedansvarsområder: Åndelig og strategisk ledelse av arbeidet og administrativt driftsansvar.

Viktige oppgaver vil være:

 • Forkynnelse/kristen undervisning.
 • Oppfølging av fellesskapene i regionen
 • Lederutvikling
 • Sekretær for regionstyret
 • Personalansvar / HMS
 • Økonomi/budsjett/regnskap
 • Innsamling/informasjon

 

Viktige kvalifikasjoner/erfaring:

 • Utdanning med teologi/kristendom i fagkretsen
 • Team- og samarbeidsorientert
 • Misjonsengasjement og formidlingsglede
 • Erfaring/utdanning innenfor ledelse og personalansvar
 • Erfaring fra kristent arbeid

 

Vi søker deg som trives med forkynnelse og som har et engasjement for misjon, fellesskapsutvikling, ledertrening og disippelgjøring.

Normisjons arbeid i Trøndelag står foran strukturelle endringer. Vi søker deg som har gjennomføringsevne, er fleksibel, og er glad i mennesker. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i verdidokument for ansatte. En del reisevirksomhet i regionen må påregnes. Lønn etter Normisjons regulativ.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • regionstyreleder Anne Bergsrønning Eid, tlf. 97021232
 • regionleder Inger Brit Rødberg, tlf. 40448871

Søknad med CV og attester sendes til Normisjon region Trøndelag på e-post: region.trondelag@normisjon.no

Søknadsfrist: 10.04.2021. Tiltredelse etter avtale.