Søker rektor

Misjonsskolen Gå Ut Senteret eies av Salem menighet i Trondheim og Normisjon, og har som visjon å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser.

Misjonsskolen Gå Ut Senteret eies av Salem menighet i Trondheim og Normisjon, og har som visjon å utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser. Skolen er godkjent for 72 studieplasser og har for tiden rundt 50 studenter. Les mer om skolen og studietilbudet på www.gus.no.

Gå Ut Senteret søker rektor – i 100 % stilling.

Som rektor ved Gå Ut Senteret vil du daglig være i kontakt med mennesker som ønsker en smak av misjon eller som forbereder seg til et helt liv i tjeneste.

Rektor har ansvar for å utvikle Gå Ut Senteret videre til fortsatt å være en toneangivende bibel- og misjonsskole i Norge. Skolen skal være et førstevalg for unge mennesker som vil utforske troen nærmere, øke kunnskapen om Bibelens innhold og bli kjent med misjonsvirksomhet i andre deler av verden.

Rektor må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Skolen eies av og er en del av Salem menighet. Det er derfor ønskelig at rektor har et engasjement som forbinder Gå Ut Senteret med menigheten.

Oppgaver og ansvar:

Rektor har ansvar for å lede, utvikle og profilere skolen videre. I dette inngår et helhetlig ansvar for driften, både pedagogisk, missiologisk, markedsføringsmessig og økonomisk. For å oppnå dette har rektor med seg et kompetent team av fire lærere, administrasjonsmedarbeider og 4-6 ettåringer.

Skolen har et nært samarbeid med Salem menighet i Trondheim, Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon, regionalt og sentralt. Dette samarbeidet skal videreutvikles, ikke minst gjennom det nye misjonssenteret som etableres i nye lokaler i Trondheim i 2023. Rektor blir aktivt med på å forme oppbyggingen og utviklingen av dette.

Sammen med staben påligger det rektor å bygge nettverk også utover til andre organisasjoner, menigheter og kirkesamfunn. Rektor må være oppdatert på skolepolitiske krav og endringer.

Formell kompetanse:

Høyere relevant utdanning, gjerne teologi, pedagogikk, økonomi/ledelse/skoleledelse mm.

Ønsket erfaring:

Relevant ledererfaring, rektor, lærer, gjerne fra kristen friskole, misjonær, pastor, erfaring fra innovativt utviklingsarbeid mm.

Personlige egenskaper:

  • Gode relasjonelle egenskaper
  • Solid kristen og teologisk forankring i samsvar med Normisjons profil
  • Evne til organisering, kombinert med evne til nytenkning
  • God økonomiforståelse
  • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter

Rammebetingelser:

Lønn og pensjonsordning i samsvar med Normisjons lønnsregulativ.

Andre forhold:

Det må påregnes noe reiseaktivitet i inn- og utland, samt samlinger utenfor ordinær kontortid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidssted er for tiden på Berg prestegård. I januar 2023 flyttes virksomheten og samlokaliseres med Normisjons øvrige virksomhet i området i Trondheim sentrum.

Tiltredelse: 01.08.2022 eller etter avtale

Søknadsfrist: 10.05.2022

Spørsmål og søknad med CV sendes pr e-post til styreleder Lars Aursand, lars@kvt.vgs.no

Rektor tilsettes av skolens styre.