Utsending til Mali

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» og våre verdier er «elsket og sendt». Normisjon i Norge består av ca. 1000 foreninger og forsamlinger/menigheter i 13 regioner. Internasjonalt har Normisjon misjonsarbeid i ti samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika og er engasjert i flere land i Europa.

Normisjon lanserer nå et pilotprosjekt vest i Mali, som vil arbeide med, og for ungdom for å skape muligheter for en bedre fremtid. Svært mange unge menn reiser bort fra sine lokalsamfunn, noe som fører til store lidelser – både for de som reiser og for de som er igjen. Gjennom å arbeide for holdningsendring, jobbmuligheter og matsikkerhet lokalt, vil Normisjon gjennom våre lokale samarbeidspartnere bidra til å skape en fremtid! Vi håper du vil være med!  

 

Normisjon søker utsending til Mali

Normisjon søker kandidater til en treårig 100% prosjektstilling, med mulighet for forlengelse.

Som utsending for Normisjon til Mali vil du bli en viktig del av et kompetent og motivert arbeidsfelleskap i Normisjons lokale organisasjon Mission Protestante Norvegienne (MPN). Felleskapet består av både utsendinger og lokale ansatte. Du vil få medansvar for å implementere og videreutvikle deler av Normisjons innsats, og ha hovedansvar for oppfølgingen av noen samarbeidspartnere i Mali. Arbeidet skjer i samspill med Normisjons landdirektør og lokale samarbeidspartnere i landet.

Stillingen er hovedsakelig knyttet til to ansvarsområder:

Først innebærer stillingen å være prosjektkoordinator for MPNs nye Noradstøttede pilotprosjekt for samfunnsutvikling i Tomora kommune. Prosjektet skal implementeres av en lokal organisasjon, men som prosjektkoordinator vil du ha ansvar for oppfølging av partner, og kvalitetssikring av arbeid, søknader og rapporter. Samtidig vil du også ha hovedansvar for en prosess på organisasjonsutvikling knyttet til den lokale organisasjonen.

Videre vil du som utsending også ha medansvar for oppfølging av Normisjons samarbeidskirke EELM. Oppgavene vil her være knyttet til organisasjonsutvikling og menighetsutvikling. Konkrete oppgaver og ansvarsområder knyttet til dette arbeidet vil kunne defineres nærmere i samråd med Normisjons landdirektør, etter søkers kompetanse og erfaringsprofil.

Vi søker deg med misjonsengasjement, som ønsker en spennende stilling i vest-Afrika, hvor du kan være med på å utgjøre en positiv forskjell.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning innenfor teologi/bistand/diakoni
  • Erfaring fra internasjonalt arbeid/bistand/misjon
  • Solid organisasjonserfaring
  • Gode strategiske og administrative evner
  • Ledererfaring og/ eller erfaring med veiledning
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, engelsk og fransk.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Ansatte i Normisjon må identifisere seg med og kunne arbeide aktivt for å fremme Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.

 

Se mer om Normisjons internasjonale arbeid på www.normisjon.no.

Lønn, forsikring og pensjon etter Normisjons regulativ.

Arbeidssted er i Bamako eller Bafoulabé (Kayes-regionen), vest i Mali. Jevnlige turer innenlands må påregnes.

Mali har status som non-family duty station, da Normisjon ikke stasjonerer familier med barn i landet.

Ønsket oppstart: 1.3.2019, eller etter avtale.

 

Søknadsfrist: Senest 13 januar 2019

Spørsmål kan rettes til landkoordinator Bjørnar Lindeberg Lemvik,
tlf +47 408 30 529, bjornar.lemvik@normisjon.no

Søknad med CV sendes Bjørnar Lindeberg Lemvik, og internasjonal leder
Dag-Håkon Eriksen, dhe@normisjon.no