Normisjon satser i Senegal – Utsendinger

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Arbeidet er ledet av en direktør som bor i Mali. Normisjon er tilstede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. I Senegal har Normisjon og Ungdom i Oppdrag stasjonert to norske barnefamilier med tilsammen 5 barn, i tillegg til to ettåringer. Fra høsten 2019 ønsker vi å utvide teamet i Senegal, og har i den anledning følgende ledige stillinger:

En enhet med opptil to personer fra høsten 2019

En enhet med opptil to personer fra 2020

En lærerstilling fra høsten 2019

To ettåringsstillinger fra høsten 2019

Samtlige utsendinger vil bo og arbeide sammen i småbyen Kedougou i Senegal, øst i Senegal. Byen ligger i en fattig region, og har et varmt klima. Det er regntid fra juli til september. De norske familiene bor i hvert sitt hus. På samme tomt som det ene huset, er det gjesteleiligheter hvor ettåringene vil bo. Byen har god internett-dekning, og et generelt svært lavt prisnivå.

Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner. Byen har et greit utvalg av matvarer og andre produkter, både i butikk, og på markedet. Det presiseres likevel at utvalget kan oppleves noe mangelfullt for nordmenn. Det finnes noen muligheter for å drive idrett som jente, og gode muligheter for gutter. Videre finnes det hotell i byen med restaurant og bademuligheter.

Utsendinger

For å realisere Normisjons strategiske satsing på arbeid i Senegal, søker vi nå to enheter til Senegal, med oppstart henholdsvis høsten 2019 og i løpet av 2020.

Vi søker deg, eller dere, som har et hjerte for misjon, har relevant utdannelse og/eller erfaring, og som kan tenke dere å være med i et spennende arbeid i en begynnende fase, øst i Senegal. Selve arbeidet karakteriseres i stor grad av relasjons- og felleskapsbygging, samt større og mindre diakonale initiativer. Kandidatene vil inngå i teamet beskrevet overfor, og også være en del av Normisjons samlede arbeid i Vest-Afrika, som inkluderer Mali.

Personer med ulik fagbakgrunn og erfaring kan ha mye å bidra med inn i arbeidet i Senegal. Relevant formell kompetanse og/ eller erfaring kan inkludere teologi, diakoni, bistand eller annen sosialfaglig kompetanse. Det understrekes imidlertid at aktuelle kandidater gjerne kan ha annen relevant kompetanse og/eller erfaring. Personlig egnethet, og teamsammensetning, vil bli særlig vektlagt.

Videre er følgende egenskaper ønskelige:

  • Gode samarbeidsevner
  • Høy grad av selvstendighet og driv/gründeregenskaper
  • Tverrkulturell erfaring
  • Fleksibilitet
  • Nivå tilsvarende B2 i fransk språk. For søkere som ikke snakker fransk, vil språkopplæring være nødvendig

Normisjon er opptatt av å bygge et mangfoldig team, med mennesker i ulike livsfaser. Er du/dere interessert, ønsker vi gjerne at du/dere tar kontakt for en uforpliktende prat. Du må kunne identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument. Du må også kunne levere politiattest.

Søknadsfrist: Løpende, med ønsket oppstart august 2019- august 2020

Interesserte bes tas kontakt med Mali og Senegal-ansvarlig, Bjørnar Lindeberg Lemvik, eller internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen for en uforpliktende prat.

Bjørnar Lindeberg Lemvik
Tlf.: 40 83 05 29/ e-post: bjornar.lemvik@normisjon.no

Dag-Håkon Eriksen
Tlf.: 92 62 41 16/ e-post: dag-hakon.eriksen@normisjon.no