Ledige stillinger

Miljøarbeidere på Tomb

Internatet på Tomb trenger miljøarbeidere for skoleåret 2019-2020.

Read article "Miljøarbeidere på Tomb"

Ettåringer på Øya

Inntil to hele stillinger som ettåring ved Øya videregående skole

Read article "Ettåringer på Øya"

Ettåringer på Gjennestad

Ledige stillinger på Gjennestad videregående skole som ettåringer (miljøarbeidere)

Read article "Ettåringer på Gjennestad"

Utsending til Mali

Normisjon søker kandidater til en treårig 100% prosjektstilling, med mulighet for forlengelse.

Read article "Utsending til Mali"