Ledige stillinger

Pastor Norkirken Tromsø

Som pastor i 100 % stilling vil du få ansvar for å lede menighetens arbeid, med hovedmålgruppe unge-voksne og barnefamilier, og lede andre ansatte og frivillige i lederteam.  

Read article "Pastor Norkirken Tromsø"