Alf Halvorsen på Møre tur

Vi gleder oss over at Alf Halvorsen straks besøker ulike områder i vår region. Alf Halvorsen er gift med Hilde, og sammen har de vært misjonærer siden 1982 for Normisjon i Mali. Under hjemmeopphold reiser de også som predikanter for Normisjon. I den forbindelse vil han delta på ulike møter i region Møre. 

Fredag 28. september til søndag 30. september vil Alf forkynne på møtehelg på Valderøy. 

Mandag 1. oktober kl. 19.30 er det misjonsmøte på Røbekk kirkesenter i Molde. 

Tirsdag 2. oktober kl. 19.00 er det misjonsmøte på Ålvundeid bedehus. 

Onsdag 3. oktober kl. 19.00 blir det misjonskveld på Misund. 

Misjonær Alf Halvorsen taler og utfordrer til misjon på alle møter.  Dere er alle velkomne.