Edgar Fredriksen engasjert som forkynner i Møre

Edgar Fredriksen

For tiden har vi en anstrengt personalsituasjon i Møre, der regionleder er sykemeldt og ingen i stillingen som Acta leder. I den sammenheng er Edgar Fredriksen engasjert som forkynner i vår region i første omgang frem til årsskifte. Edgar er en erfaren forkynner fra tiden i  Indremisjonsselskapet, mens mange nok også forbinder han fra folkehøgskolen både som rektor for Høgtun og leder for de kristne folkehøgskolene i Norge. Regionstyreleder Ivar Aae vil ta imot og formidle møteforespørsler.