Regionale samlinger på Sunnmøre


Normisjon inviterer til regionale samlinger på Spjelkavik bedehus søndag 14. oktober og Volda bedehus søndag 21. oktober

Møtene er åpent for alle. Taler i Spjelkavik blir Ivar Aae, som er leder for regionstyret i Normisjon Møre. Gro Hofseide fra Ellingsøya bidrar med sang. I tillegg blir det misjonsinformasjon og god tid til en ettermiddagskaffe. Samlingen starter kl. 16.00.

I Volda vil tidligere rektor ved Høgtun Folkehøgskole, Edgar Fredriksen tale. Han reiser nå som forkynner i regionen. Samlingen blir kl. 17.00.

En rekke foreninger og enkeltmedlemmer fra tidligere Santalmisjonen er knyttet til Normisjon på Møre, og medlemmer av disse foreningen og nyere Normisjon-foreninger er spesielt velkommen til samlingene.