Regionårsmøte 6.april i Langevåg.

Lørdag 6. april innviters det til regionårsmøte for Normisjon, region Møre i Langevåg bedehus.

Dag Håkon Eriksen

Internasjonal leder Dag Håkon Eriksen er taler og landstyrets utsending.