Regionårsmøte 6.april i Langevåg.

Lørdag 6. april innviters det til regionårsmøte for Normisjon, region Møre i Langevåg bedehus.

Dag Håkon Eriksen

Internasjonal leder Dag Håkon Eriksen er taler og landstyrets utsending.

Program:

kl 10.00 Registrering + velkomstkaffe   

Kl 11.00 Bibeltime v/ Edgar Fredriksen

Kl 12.30 Årsmøte

Kl 14.30 Middag

Kl 15.30 Misjonssamling v/ Dag-Håkon Eriksen

Velkommen

Påmelding og annen info om årsmøtet finner du her