Møtehelg i Godøy Bedehus 28. februar-3. mars

Edgar Fredriksen

Edgar Fredriksen er helgas taler, han er for mange kjent gjennom folkehøgskolen som blant annet rektor ved Høgtun folkehøgskole. Edgar Fredriksen er også medlem av regionstyret for Normisjon Møre. Møtene starter torsdag 28.febr med lovsangs møte klokken 19.30 videre er det misjonskveld fredag 1.mars klokken 19.30. På lørdag 2. mars klokken 16.00 blir det basar med loddsalg og åresalg. De er andakt og gratis mat, kaffe og saft. Møtehelga avsluttes søndag klokken 11.00. Alle er hjertelig velkomne!