Regionårsmøtet i Bodø 2018

Vi har nå arrangert regionårsmøte på Betania i Bodø, med 34 delegater med stemmerett. Svein Granerud var årets taler, og talte over følgende emner: Kjærlighet til Israel og det jødiske folk (åpningsmøtet på fredag), Tillit til Guds ord (bibeltime lørdag formiddag) og Forventning til Jesu gjenkomst (årsmøtefesten lørdag kveld). På gudstjenesten søndag talte han om den gode gjeter. Det var godt besøk på møtene. Sangbrødrene deltok med sang på årsmøtefesten. Det har kommet inn 66.750 i årsmøtegave fra foreninger og enkeltpersoner. Tusen takk til alle giverne!

Skagen Hotel ordnet med god mat til årsmøtedeltakerne., og Bodø Normisjon ordnet med stort  kakebord på årsmøtefesten. Takk skal dere ha for innsatsen!

Det nye regionstyret består av: Jan Arne Birkeli, Sørarnøy (leder), Kristin Langvatn, Mo (nestleder), Finn-Tore Eivik, Nesna, Kari Urnes Fagerheim, Mo, Anni K. Jonassen, Fauske og Tor Tufthaug, Stokmarknes. Lill  Tove Lunheim er ansattes representant og sekretær, og regionleder Karstein Evensen møter fast på møtene. Magnar Zahl, Sandnessjøen og Ole Punsvik, Kjeldebotn er varamedlemmer til styret. Vi ber om forbønn for arbeidet i styret.

Lilll Tove Lunheim