Regionårsmøtet 2019

Regionårsmøtet 2019 vil arrangeres i Betania i Bodø 5. – 7. april 2019.

Taler og tema er enda ikke helt avklart, men vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert, og invitasjon/program vil sendes ut til foreningene i februar/mars.

Saker, som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes inn til regionstyret senest 2 måneder før regionårsmøtet.

Ha gjerne årsmøtet med i deres forbønn!