Tro & Medier

Tro & Medier arbeider for at kristen tro og gode verdier skal prege mediehverdagen.


Dette gjør vi ved å:

- oppmuntre til bevisst mediebruk
- føre en aktiv dialog med mediene
- stimulere til kristne og samfunnsbyggende initiativ i mediesektoren

Gjennom vårt arbeid er vi en tydelig stemme som bygger Guds rike i samfunnet.

Tro & medier er en felleskristen organisasjon der Normisjon er en av eierne.

Her kan du lese mer om Tro & medier