Hva er Normisjons fellesskapsarbeid?

Normisjons fokus på lokale fellesskap som den bærende enhet i organisasjonens arbeid. Fellesskap med Gud skaper fellesskap mellom mennesker. I dette fellesskap skal vi vokse i tro og utrustet til tjeneste.


Normisjon er en misjonsorganisasjon og ikke et kirkesamfunn. Derfor er heller ikke lokale fellesskap i Normisjon registrert som trossamfunn eller menighet i juridisk forstand. 

Normisjon har per dags dato rundt 30 forsamlinger og menigheter, i tillegg til nær 1000 lag og foreninger.

Begrepene forsamling og menighet brukes om hverandre i Normisjon. Disse fellesskapene forstår seg selv som menighet i nytestamentlig forstand, der de samles regelmessig for å høre Guds ord, og hvor de også har dåp og nattverd.