Normisjons skoler

Normisjon, sentralt eller regionalt, eier og driver 27 skoler på ulike nivå. Normisjon er eneeier av de fleste skolene. Noen av institusjonene eies imidlertid sammen med andre organisasjoner, stiftelser og lignende.