Acta bibelskole

Acta bibelskole drives av IMI Kirken i Stavanger. Skolen ble etablert i 1982 og har i dag 70 studieplasser på førsteåret og 30 på andreåret.
Acta bibelskole er en menighetsbibelskole, og lever tett på det livet som leves i menigheten for øvrig. Det betyr at studentene våre ikke bare får et skoleår, men et år i en levende menighet.

Studietilbud
• Menighet og ledelse
• Lovsang og Musikk•
• Impuls
• Barn og Ungdom

Ut fra disse fordypningene velger også studentene en tjeneste slik at de får praksis innenfor sitt interessefelt og utrustning. En del av undervisningen er også å delta på menighetens gudstjenester, konferanser, kurs og temakvelder. Studentene er en måned på team i Asia og det er en viktig del av skoleåret.  I tillegg har vi også noe reisevirksomhet til skoler og menigheter i Norge.  

Økonomi Skolens økonomi var i første del av perioden ganske presset. Dette skyltes to skoleår med sterk nedgang i studenttallet. Denne utviklingen har snudd, og vi ser hvert år en økning i antall søkere. Dette er svært gledelig, og gjør økonomien på skolen mer stabil.    Enda mer gledelig er det at vi får lov å ta imot stadig flere studenter som brenner for at mennesker rundt dem skal få erfare Guds godhet.

www.actabibelskole.no