Folkehøgskoler

Normisjon er Norges største folkehøgskoleeier med 15 folkehøgskoler over hele landet.