Bakketun Folkehøgskole

Bakketun folkehøgskole ligger i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Skolen har ca. 100 elever på hovedkurset. I tillegg har skolen en kortkursaktivitet med ca 15 årselever.
Skolen ble opprettet i 1915 og er i dag en egen stiftelse, opprettet av Trøndelag Indremisjon i 1993. Men skolen er fortsatt nært knyttet til Normisjon, bl.a gjennom regionstyret i Trøndelag sitt ansvar for å velge tre medlemmer til stiftelsens styre.

Skolens hovedbygg ble bygd i 1915, og var gjennom en større restaurering i 1995. Bygget er i dag fredet. Videre består skolens bygningsmasse av en fløy med undervisningsrom, internat og kontor, og en fløy med gymsal og peisestue. I tillegg har skolen noen bygg til boligformål for skolens ansatte. Internatet har 81 ordinære sengeplasser, enkelt- og dobbeltrom samlet i boenheter på 7 - 12 sengeplasser.

Undervisning

• Musikk/Vokal
• Drama/Teater
• Lydteknikk/Musikkproduksjon
• Digital Design
• Vertikal X Europa
• Sport Extreme Australia
 • Reiseliv Australia/Thailand
• Exploring Bolivia/Brasil

  
Som kristen folkehøgskole er Bakketun en del av et kristent ungdomsarbeid, hvor skolens målsetting hvert år blir del av hverdagen til rundt 100 ungdommer på vår skole.  Vi har som mål å kunne møte både kristne og ikke-kristne elever på en god måte både gjennom ordinær undervisning og i det sosialpedagogiske arbeidet.

www.bakketun.fhs.no