Bjerkely Folkehøgskole

Bjerkely folkehøyskole ligger på Arneberg i Åsnes kommune midt i mellom Elverum og Kongsvinger, med 1,5 time til Gardermoen. Skolen ble grunnlagt i 1918.
Skolen eies av Stiftelsen Bjerkely folkehøyskole. Hedmark Indremisjonskrets opprettet stiftelsen. Normisjon region Øst velger representanter til styret.

Undervisning

• FotoArt
• FotoDigital
• Global Image
• Tegneserie og Tegneserie 2. år.
• Skolen er i ferd med å utvikle ei linje innen animasjon

  
Skolen har morgensamlinger, kveldssamlinger, utstillinger og seminarer med kristent innhold. Dette gir trygg arena for elevene som er kristne, og skaper nysgjerrighet og valgmuligheter for de som er mer på leting i åndelige spørsmål.

Bjerkely folkehøgskole samarbeider med Bibelskolen i Grimstad, Skjærgårds music & mission og Acta - barn og unge i Normsijon.

I sommersesongen leier skolen ut lokaler til grupper som avholder sommerleir og kurs.

www.bjerkely.fhs.no