Danvik Folkehøgskole

Danvik Folkehøgskole ligger i Drammen og er Norges største folkehøgskole med over 200 elever.
Skolen eies av Stiftelsen Danvik. Stifterorganisasjonene er Normisjon i Vestfold-Buskerud og  Telemark-Vestfold-Buskerud krets av KFUK/KFUM. Skolen ble etablert i 1913.

Danvik har i de siste årene vært landets største folkehøgskole med ca 165 elever på hovedkurs og ca 50 på andreårskurset. Det er internatplass til 153 på skolen. Skolens faglige profil krever spesialrom som fotostudio, black-box teatersal, TV-studio, radiostudio mv. Skolen har nyoppusset internat og nytt kjøkken.

 

Undervisning

• TV
• Film
• Radio & lydproduksjon (egen nærradio)
• Skuespillerteknikk
• Forfatterstudiet
• Foto
• Kulturformidling & event
• I tillegg tilbys en rekke fordypingsfag, workshops og valgfag

Danviks 2.-årstilbud kvalifiserer i stor grad til opptak til videre utdannelse innen mediefagene og Danvik samarbeider nå med mer enn 30 ulike mediebedrifter, stort sett på Østlandet.

Vi har en klar forankring i kristen tro og utfordres stadig til å finne gode, troverdige og relevante samværsformer og aktiviteter som støtter opp under vår kristne basis. Det er et tett samarbeid med Normisjons internasjonale avdeling der elevene får mulighet til å se arbeidet Normisjon driver i Aserbajdsjan. I skolehverdagen er «Torsdagstreffene» et ukentlig frivillig tilbud der tro og tvil er tema. Det samler ca halvparten av elevene.

www.danvikfhs.no